14-15.8 שבוע #6

23-25.7 שבוע #3

7-8.8 שבוע #5

16-18.7 שבוע #2

30.7-1.8 שבוע #4

9-11.7 שבוע #1

סאבלט תלתליסטים בירושלים

Sublet Jerusalem